Finn fagkode

Finn fagkode – Udir

Oversikten viser nye fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06).

Nye fagkoder i Kunnskapsløftet 2020 – Udir

Nye fagkoder i Kunnskapsløftet 2020

2. feb. 2022 — Fagkoder og fagnavn for privatisteksamen finner du i … Finn riktig fagkode … Gamle og nye læreplaner i samme fag har ulike fagkoder.

Fag og fagkoder – Viken fylkeskommune

Finn fagkoden for faget for å melde deg opp til eksamen. Du søker opp faget ved hjelp av fagkode eller ved å skrive inn en del av fagnavnet.

Fagkoder og fagnavn for privatisteksamen finner du i Privatistportalen.

Finn ut hvilke eksamener du trenger – Privatisteksamen – Oslo …

Finn ut hvilke eksamener du trenger – Privatisteksamen – Oslo kommune

26. aug. 2020 — Du er selv ansvarlig for å velge riktig fagkode. Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i et fag samtidig som du er elev i faget. Dersom …

Før du melder deg opp til privatisteksamen må du vite hvilke fag du skal melde deg opp i, og ha riktig fagkode til faget.

Finne riktig fag – Trøndelag fylkeskommune

Du finn fagkode på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Finn fram bankkort/kredittkort; Logg inn på privatistportalen; I portalen legg du inn ønska fag og …

Du må velge riktig fagkode når du melder deg opp til eksamen.

Privatist – Møre og Romsdal fylkeskommune

Privatist

Det er ikke mulig å bytte fagkode etter at oppmeldingsfristen er gått ut. … I noen fag må du melde deg opp til eksamen i to eller tre fagkoder for å få …

Møre og Romsdal fylkeskommune

Finn riktig fag – Agder fylkeskommune

14. jan. 2022 — Fagkoder og -navn for privatisteksamen finner du i Privatistportalen. … Alle fag/eksamener har en egen fagkode. … Finn riktig fagkode.

Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag. Dersom du ikke finner faget du ønsker å melde deg opp i, eller er usikker på hvilket fag du skal velge, må du ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post.Det er ikke mulig å bytte fagkode etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Dersom du oppdager at du har meldt deg opp i feil fagkode før oppmeldingsfristen, må du ta kontakt med oss på telefon eller e-post.I noen fag må du melde deg opp til eksamen i to eller tre fagkoder for å få faget godkjent. Som oftest vil dette gjelde én skriftlig eksamen, og i tillegg én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen (altså totalt to eksamener). I norsk er det tre eksamener.Kort botid i NorgeDu kan søke om å ta eksamen etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis duhar et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk eller danskhar mindre enn seks års botid i

Fag og fagkoder – Troms og Finnmark fylkeskommune

27. aug. 2021 — jeg har tenkt til å ta rettslære 1 som privatist fordi skolen min ikke tilbyr dette lenger, men når jeg søker på fagkoden får jeg opp to …

Fagkoder og -navn for privatisteksamen finner du i Privatistportalen.

Hvordan finner jeg ut hvilke fagkode som er riktig? – Ung.no

Det finnes også andre måter å oppnå generell studiekompetanse på. Yrkesfag med påbygg (påbygg 3); Påbygg 4; 23/5-regelen. På denne siden vil du finne hvilke …

Fagkoder til generell studiekompetanse

Vestfold og Telemark fylkeskommune – Fagkoder til generell studiekompetanse

Det formelle opptakskravet til høyere utdanning i Norge er generell studiekompetanse. Du kan oppnå generell studiekompetanse på flere måter. De fleste velger å fullføre 3-årig videregående skole på studieforberedende utdanningsprogram. Du vil da få et vitnemål som viser at du har fullført og bestått alle fag og eksamener som gir deg generell studiekompetanse.

Keywords: finn fagkode