Valgresultat 2009 nrk

Stortingsvalget 2009 i NRK

NRK ble folkets valgvinner · – Norsk politikk er ikke todelt · Halvorsen: – Kjedelig valgkamp · Helga Pedersen svarer nå · Høyre tok til motmæle mot Ap · Spør Ap om …

Stortingsvalget 2009 Trøndelag – Alle artikler – NRK

Fremskrittspartiet vant valget på Hitra. For første gang er Frp det største partiet ved et valg i en trøndersk kommune.

Stortingsvalget 2009 – Alle artikler – NRK

Opnar for samarbeid med FrP. Det er ikkje med lett hjarte fylkesleiaren i Møre og Romsdal Venstre inviterer til debatt om regjeringssamarbeid med FrP eller …

Stortingsvalget 2009 Partilederutspørring radio – NRK

Venstres partileder Lars Sponheim får være med å prege morgenen på NRK P2 og i Nett-TV i dag. Han skal spørres ut av NRKs Bjørn Bø. Av Tone Staude.

Stortingsvalget 2009 – Wikipedia

Stortingsvalget 2009 – Wikipedia

De tre regjeringspartiene samlet fikk 47,8 % av stemmene, og de tapte i alt ett mandat. Arbeiderpartiet hadde framgang, mens SV gikk tilbake og Senterpartiet …

Valgresultat stortingsvalg 2009 – pollofpolls.no

pollofpolls.no – Valgresultat stortingsvalg 2009

Oppslutning i prosent. Parti, Stemmer, Andel, Mandater. Forhånd, Valgting, Sum, Endr. S2005, Fordeling, Endr. S2005, Antall, Endr.

Poll of polls samler alle publiserte meningsmålinger i Norge, beregner et nasjonalt snitt basert på lokale meningsåÃ¥linger og et gjennomsnitt av nasjonale meningåmÃ¥linger.

Stortingsvalget 2009 – stortinget.no

Valgresultater stortings- og samtingsvalget 2009. Annen informasjon om valget finner du på Kommunal- og regionaldepartementets valgportal, www.valg.no.

Valgresultater stortings- og samtingsvalget 2009. Annen informasjon om valget finner du på Kommunal- og regionaldepartementets valgportal, www.valg.no.

NRK-plakaten – dekning av valg – Sak – stortinget.no

Sak – stortinget.no

Stortinget har behandlet melding om endring av NRK-plakaten. Endringen gjelder NRKs dekning av politiske valg, herunder redaksjonell dekning og omtale av …

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

St.meld. nr. 18 (2008-2009) – regjeringen.no

«NRK foretar foran hvert valg en redaksjonell vurdering av hvilke politiske partier som skal dekkes i våre særskilte valgprogrammer. Av demokratiske hensyn …

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

De små marginenes valg – Stortingsvalget i 2009 – Idunn

15. jan. 2010 — I denne artikkelen skal jeg se nærmere på hvilke tendenser som gjorde seg gjeldende ved valget i 2009. Hvor gikk velgerne som byttet parti?

Keywords: valgresultat 2009 nrk